Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wujcioBat
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
wujcioBat
1101 e3a4 500
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz
wujcioBat
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaponurykosiarz ponurykosiarz
wujcioBat
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viaponurykosiarz ponurykosiarz
wujcioBat
8255 0c80 500
wujcioBat
3538 d79e 500
wujcioBat
9558 cfb6
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
wujcioBat
8558 801f 500
masa krytyczna
wujcioBat
5716 5148 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaTehawanka Tehawanka
wujcioBat
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaczinok czinok
wujcioBat
4263 b98c 500
Reposted fromowca owca viaczinok czinok
wujcioBat
1472 f898
m o o d
Reposted fromsomersby somersby viaczinok czinok
wujcioBat
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
wujcioBat
9636 f6b4 500
Reposted fromsavatage savatage viaczinok czinok
wujcioBat
9759 3bae
Reposted fromtichga tichga viaczinok czinok
wujcioBat
2161 eb2b 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viasucznik sucznik
wujcioBat
6630 1eaf 500
Reposted frombojesiewody bojesiewody viaczinok czinok
wujcioBat
1133 1f40
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
wujcioBat
0675 05d0 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viasucznik sucznik
wujcioBat
0229 9a7f 500
Reposted fromfungi fungi viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl